Tavoitteita

Päätavoitteeni on nostaa lasten, nuorten ja lapsiperheiden etu mukaan kaikkeen poliittiseen päätöksentekoon, joka millään tavalla sivuaa lapsia tai nuoria. Pienimpien huomioimisesta pitää tehdä politiikassa itsestäänselvyys.

Kuntavaalit 2021 tavoitteita:

1. Lasten ja nuorten Helsinki
Helsingin politiikassa pitää arvioida aina, miten päätökset vaikuttavat lapsiin ja nuoriin. Myös lasten ja nuorten osallisuutta pitää vahvistaa. Korona on jättänyt varjonsa monien lasten ja lapsiperheiden arkeen – nyt on aika korjata koronan jäljet.

2. Laadukas varhaiskasvatus ja koulutus
Lapsilla on oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja koulutukseen sekä terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön. Sisäilmaongelmat pitää korjata. Kiusaamiselle ja väkivallalle pitää laittaa kouluissa stoppi.
Rahaa kannattaa osoittaa sinne, missä sitä kipeimmin tarvitaan. On varmistettava, että voimavaroja käytetään joustavasti ja tehokkaasti jatkuvasti kasvavassa ja muuttuvassa kaupungissamme . Lähikoulun pitää olla hyvä kaikkialla.

3. Riittävästi kohtuuhintaisia koteja
Myös pienipalkkaisilla pitää olla varaa asua Helsingissä. Stadissa yhdenkään nuoren ei pidä olla asunnoton. Alueiden välistä eriarvoistumista pitää ehkäistä lähipalveluihin satsaamalla, hyvällä kaupunkisuunnittelulla ja asukkaiden osallisuutta lisäämällä.

 

Kuntavaalit 2017 tavoitteita:

  1. Varhaiskasvatus kuntoon. Päivähoidon ryhmäkoille pitää asettaa katto. Subjektiivinen päivähoito-oikeus täytyy säilyttää Helsingissä vastaisuudessakin.
  2. Hyvä koulu kaikille. Kaupungin pitää taata, että lapsille ja nuorille riittää hyviä kouluja ihan kaikkialla Helsingissä.
  3. Koulujen sisäilmaongelmat korjattava. Lapsilla ja nuorilla on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön.
  4.  Harrastus kaikille halukkaille. Jokaiselle lapselle on turvattava mahdollisuus ainakin yhteen harrastukseen. Kaupungin pitää tukea taidekasvatusta ja urheiluseurojen junioritoimintaa.
  5. Riittävästi kohtuuhintaisia koteja. Myös pienipalkkaisella pitää olla varaa asua Helsingissä.

 

Eduskuntavaalit 2015 tavoitteita:

Tulevalla vaalikaudella pitää

– palauttaa lapsilisän indeksisidonnaisuus. Lapsilisä ei saa syödä toimeentulotukea. Tämä olisi yksi keino nostaa lapsiperheitä köyhyysrajan yläpuolelle. Nyt yli 100 000 lasta elää köyhyydessä.

– säilyttää subjektiivinen päivähoito-oikeus. Kotihoidon tuen jaossa on syytä jättää päätösvalta vanhemmille, sillä perheiden elämäntilanteet vaihtelevat paljon. Kannatan lämpimästi isien osallisuutta lastenhoitoon, mutta uskon enemmän porkkaneen kuin keppiin. Työelämän käytäntöjä ja asenteita muokkaamalla isien mahdollisuus osallistua lastenhoitoon kasvaa.

– helpottaa työn ja perhe-elämän yhteensovittamista. Lapsen hoitamista varten tarkoitettu tilapäinen hoitovapaa pitää ulottaa 13-vuotiaisiin. Nyt ikäraja on 10 vuotta.

– tähdentää yhä enemmän ennaltaehkäisevää sosiaalityötä ja lapsiperheiden matalan kynnyksen palveluita, kuten kotipalvelua. Näin moni lapsi saa hyvän aikuisuuden ja yhteiskunnan varoja säästyy.

– kirjata lakiin Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian ehdottamat maksimiasiakasmäärät lastensuojelun työntekijöille. Yhden sosiaalityöntekijän pitäisi vastata korkeintaan 30 asiakasperheestä. Nyt yksi työntekijä voi joutua hoitamaan yli sadan perheen asioita.

– kirjata alakoulujen luokkakoot ja päiväkotien ryhmäkoot lainsäädäntöön. Ylisuurissa luokissa opetuksen laatu kärsii. Liian suuret päiväkotiryhmät rasittavat yhtä lailla lapsia ja työntekijöitä.

– kouluttaa viranomaisia ja päätöksentekijöitä YK:n lapsen oikeuksien sopimuksesta. Nyt sopimus tunnetaan huonosti, mikä näkyy päätöksenteossa.

– poistaa lapsen kuulemisen ikärajat lainsäädännöstä. Lapsia pitää aina kuulla heitä koskevissa asioissa heidän ikänsä ja kehitystasonsa mukaan. Viranomaisia pitää kouluttaa lapsilähtöiseen kuulemiseen.

Vastaa