Ehdolla apulaispormestariksi

Puolueosastomme Itä-Helsingin demarit asetti minut eilen ehdolle Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestarin tehtävään. Valinta tehdään Stadin demareiden piirikokouksessa 25.5.2023.

Minulla on osaamista, motivaatiota ja kiinnostusta apulaispormestarin tehtävän hoitamiseen. Olen lapsen oikeuksiin, varhaiskasvatukseen ja koulutukseen erikoistunut varatuomari ja kaupunginvaltuuston varavaltuutettu.

Minulla on laaja, monivuotinen kokemus kasvatuksen ja koulutuksen toimialan erilaisista luottamustehtävistä. Olen toiminut valtuutettuna, opetuslautakunnan jäsenenä, kasvatuksen- ja koulutuksen lautakunnan jäsenenä ja sen suomenkielisen jaoston varapuheenjohtajana. Varajäsenyyksistäkin on kokemusta. Muita kunnallisia luottamustehtäviä ovat mm. yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoneuvottelukunnan jäsenyys sekä nykyinen tärkeä toimeni HSL:n hallituksen jäsenenä.

Työurani punaisena lankana ovat aina olleet lapsen oikeudet. Aloitin työurani Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan opintoasiainpäällikkönä. Helsingin käräjäoikeudessa auskultoidessani työskentelin perheosastolla sekä toimin notaarien vanhimpana. Pisimpään olen työskennellyt Vantaan kaupunginlakimiehenä vastuualueenani lastensuojelun oikeudellinen osaaminen. Lisäksi olen työskennellyt projektipäällikkönä Ensi- ja turvakotien liitossa sekä eduskunnan puhemiehistössä erityisavustajana. Viimeiset neljä vuotta olen työskennellyt kansallisen lapsistrategian pääsihteerin tehtävissä.

Varhaiskasvatuksen, peruskoulun sekä toisen asteen asiat ovat tulleet tutuiksi myös Suomen Vanhempainliiton puheenjohtajana kuten myös SDP:n varhaiskasvatus, lapset ja perheet  -työryhmän puheenjohtajana sekä muissa järjestöjen luottamustoimissa. Johtamista olen  opiskellut Tampereen yliopistossa, ja eMBA-opintojen evästykset yhteisen hyvän johtajille ovat tulleet hyötykäyttöön viimeisten vuosien aikana.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on ollut haasteita jo pitkään ja niiden ratkaiseminen on yksi Helsingin kaupungin kriittisistä johtamiseen liittyvistä kysymyksistä. Laadukas varhaiskasvatus ja koulutus, onnistunut inkluusio, veto- ja pitovoimainen toimiala ovat tärkeitä helsinkiläisille lapsille, nuorille ja perheille.  Toimialan haasteisiin vastaaminen vaatii sen sisällöllistä tuntemusta ja osaamista, mutta myös laajaa yhteistyötä, sillä vain niin voi edistää yhteisiä, puoluerajat ylittäviä tavoitteita. Tässä vuorovaikutustaidoilla, verkostoilla sekä johtamisosaamisella on merkittävä rooli.

Apulaispormestarin tehtävä vaatii hyviä neuvottelutaitoa, ratkaisukykyä sekä toimivia verkostoja. Olen rakentanut itselleni toimivat ja laajat verkostot toimialaan liittyen, niin ministeriöissä, Helsingin virkamiehistössä, muissa valtuustoryhmissä kuin keskeisissä järjestöissäkin.

Kansallisen lapsistrategian valmistelu ja toimeenpano on ollut näköalapaikka poliittiseen valmisteluun, päätöksentekoon ja neuvotteluihin sekä yhteisen tahtotilan löytämiseen valtakunnan tasolla. Myös apulaispormestarin tehtävän menestyksellinen hoitaminen vaatii kykyä hallita isoja kokonaisuuksia, löytää rajapintoja, kuunnella muita, rakentaa tilaa hyvähenkiselle ja kunnioittavalle neuvottelulle, jotta kaupunkistrategia voisi toteutua toimialan käytännöissä kaupunkilaisten eduksi.

Apulaispormestarin tärkein tehtävä on rakentaa toimivaa, yhdenvertaista ja osallistavaa Helsinkiä, meidän kaikkien kaupunkia. Jos luottamusta löytyy, tarjoudun palvelukseen. Haluan olla rakentamassa rakkaaseen kotikaupunkiini entistä parempaa varhaiskasvatusta, koulua ja koulutusta kaikille lapsille ja nuorille.

 

Johanna

Olen itähelsinkiläinen lapsioikeusjuristi, Helsingin kaupungin valtuuston varavaltuutettu, Suomen Vanhempainliiton puheenjohtaja, HSL:n hallituksen jäsen ja kolmen lapsen äiti.

Kaiken politiikan tavoitteena tulee mielestäni olla oikeudenmukaisesti jakautuva ihmisten hyvinvointi ja yhteinen vastuunkanto heikommassa asemassa olevista – heistä, jotka tarvitsevat tukea ja apua.

Työssäni ja luottamustoimissani olen jo pitkään toiminut erityisesti lapsen oikeuksien puolesta. Lähdin mukaan vaikuttamistyöhön ensimmäistä kertaa vuonna 2007, kun asuinalueemme alakoulua oltiin lakkauttamassa. Olen edistänyt lapsen oikeuksia jo noin 15 vuoden ajan niin järjestösektorilla vanhempaintoiminnassa ja lastensuojelujärjestöissä kuin kunnassa ja valtionhallinnossakin.

Työskentelen tällä hetkellä valtioneuvoston kansliassa kansallisen lapsistrategian pääsihteerinä. Tehtävänäni on edistää YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen toteuttamista Suomessa eli rakentaa kaikkien lasten Suomea. Kansallisen lapsistrategian keskeisten linjausten tavoitteena on tehdä Suomesta lapsi- ja perhemyönteinen lapsen oikeuksia noudattava yhteiskunta – yhteiskunta, jossa jokaisen lapsen on hyvä kasvaa ja kehittyä.

Myös politiikassa haluan nostaa esiin lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin liittyviä asioita. Hyvinvointivaltion palvelujen kuten varhaiskasvatuksen ja koulun, perhevapaiden ja perhepoliittisten etuuksien sekä tasokkaan terveydenhoidon ylläpito ja kehittäminen tuottaa kaikille lapsille tasa-arvoisia mahdollisuuksia turvalliseen arkeen ja elämään.

Itselleni on tärkeää vaikuttaa siihen, että jokaisella on yhdenvertaiset mahdollisuudet koulutukseen ja palveluihin. Ne eivät saa Suomessa olla riippuvaisia perhetaustasta tai varallisuudesta.
Hyvä tulevaisuus kaikille rakennetaan pitkäjänteisesti koulutuksen ja osaamisen kautta. Se on tehokkain keino torjua eriarvoisuutta ja kehittää koko yhteiskuntaa.

Arvostan tutkittuun tietoon perustuvaa päätöksentekoa. Erityisesti tässä maailmantilanteessa on huolehdittava yhdenvertaisuudesta ja ihmisoikeuksien toteutumisesta sekä siitä, etteivät pienemmät jää vahvempien jalkoihin.

Lisätietoja minusta, ajatuksistani sekä tavoitteistani voit lukea myös fb:stä.
https://www.facebook.com/pages/Johanna-Laisaari/1596920827202747?fref=ts

 

Vastaa