Maurinkatu 1a perusparannuksen tarveselvitys hyväksytty

Ajankohtaista

TIEDOTE 28.3.2024

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi tiistaina 26.3.2024 osoitteeseen Maurinkatu 1a toteutettavan uusien päiväkotitilojen perusparannuksen tarveselvityksen.

”Tarveselvityksen aikana kävimme paljon viestien vaihtoa ja keskusteluja vanhempien kanssa. Keskeinen huolenaihe vanhemmilla on ymmärrettävästi lähellä sijaitsevan ja tutun päiväkodin lakkauttaminen”, kertoo apulaispormestari Johanna Laisaari.

Kruununhaan ja Katajanokan alueella haasteena on ollut se, että alueella ei ole riittävästi päivähoitopaikkoja kaikille alueen lapsille. Päiväkoti Vironniemen lapset ovat olleet jo vuosia väistötiloissa. Tämän lisäksi ruotsinkielisiä paikkoja puuttuu.

Tiistaina 26.3. tehdyn päätöksen mukaan Maurinkatu 1a päiväkotitilat korvaavat ensisijaisesti nykyisin käytössä olevat Vironniemen päiväkodin väistötilat Svante Olssonin puistokujalla. Nykyisistä väliaikaisista tiloista joudutaan luopumaan joulukuussa 2024 Kaisaniemen puiston perusparannuksen vuoksi.

Soveltuvia päiväkotitiloja on alueella etsitty pitkään. Nyt löydetyt tilat voidaan muuttaa päiväkodiksi, ja siten mahdollistaa päiväkoti Vironniemelle pysyvät tilat alueelta. Samalla turvataan laadukas varhaiskasvatus lähipalveluna myös muille alueen lapsille. Päiväkodissa on aikanaan paikkoja 224 lapselle.

Käytyjen keskustelujen sekä lisäselvitysten perusteella jo tässä vaiheessa päädyttiin yhdessä toimialan ja lautakunnan jäsenten kanssa siihen, että päiväkoti Vironniemi jatkaa omalla nimellään. Tämän lisäksi päiväkodit Masto ja Wilhola pysyvät nykyisissä paikoissaan, jotta alueen palveluverkosto vastaa toimialan palvelulupausta.

Apulaispormestari Laisaaren hyväksytyn vastaehdotuksen mukaisesti vanhempien, lasten ja työntekijöiden tulee olla osallisina tiloja, pihaa ja ulkoilua suunnittelussa.

”Uskon, että hyvällä yhteistyöllä ja suunnittelulla tiloihin saadaan lapsilähtöiset, toimivat ja turvalliset tilat alueen lapsille”, toteaa apulaispormestari Laisaari.