Aprin ajatuksia: Mitä apulaispormestarin työ oikein on?

Ensimmäiset kuukaudet Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestarina ovat olleet erittäin mielenkiintoisia ja vauhdikkaita. Kun kaupungintalo hiljeni kesälomille, oli itsellä mahdollisuus perehtyä tarkemmin niin kaupunkistrategiaan, talousarvioon kuin toimialan materiaaleihinkin.

Vauhdikkaaseen alkuun vaikuttivat ehdottomasti ensimmäisen työviikon kaupunginhallituksen, kaupungin johtoryhmän, kaupunginvaltuuston ja kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnan kokoukset. Hyppy liikkuvaan junaan kirjaimellisesti. Kesätauon jälkeen nämä ja monet muut kokoukset ovat rytmittäneet työviikkojani. Mutta työ on paljon muutakin kuin kokouksia.

Mitä kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestarin työ pitää sisällään?

Useamman kerran kuultu pohdinta, johon olen ensimmäisten kuukausieni aikana ehtinyt vastata jo monesti. Kyseessä on täysipäiväinen, poliittinen ja määräaikainen luottamustehtävä. Kuntalain mukaan pormestarin ja apulaispormestarien tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden etua. Helsingin kaupungissa on käytössä pormestarimalli, jonka myötä kaupungilla on yksi pormestari sekä neljä omista toimialoistaan vastaavaa apulaispormestaria. Yhdellekään puolueelle ei ole nimetty esimerkiksi tiettyä apulaispormestarin toimialaa, vaan kaikki neuvotellaan aina uudelleen kuntavaalien jälkeen, joka neljäs vuosi. Pormestarimalli tuli käyttöön Helsingissä vuonna 2017.

Kasvatuksen ja koulutuksen, eli tutummin Kasko, apulaispormestarin toimivalta on määritelty valtuuston hyväksymässä hallintosäännössä. Apulaispormestari seuraa oman toimialan ja siihen kuuluvien liikelaitosten toimintaa. Apulaispormestari myös valvoo kaupunkistrategian ja talousarvion toteutumista omalla toimialallaan ja huolehtii omalta osaltaan toimialan asioiden viestinnästä sekä kuntalaisten osallisuuden sekä vuorovaikutuksen toteutumisesta. Työhön kuuluu myös oman toimialan kansallinen, seudullinen ja kansainvälinen edunvalvonta.

Kuten saattaa näkyä, työnkuva on hyvin laaja. Onneksi työtä ei tehdä yksin, vaan tukenani on osaava ja asiantunteva esikunta, oma työporukkamme. Esikunnan muodostaa poliittinen erityisavustaja, sihteeri sekä kaupunginsihteeri. Sihteeri tukee apulaispormestaria päivittäisen työn sujuvuudessa ja huolehtii tapaamisten sekä tapahtumien käytännön järjestelyistä. Poliittinen erityisavustaja taas toimii apuna poliittiseen päätöksentekoon, viestintään sekä julkisuuteen liittyvissä asioissa. Kaupunginsihteeri taas toimii apuna ja tukena toimialaan liittyvissä asioissa. Sihteeri ja kaupunginsihteeri toimivat virkamiehinä, joten he eivät ole apulaispormestarikohtaisia.

Kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestarina minulla on noin kolmen viikon välein puheenjohtamani lautakunnan kokous tiistai-iltaisin. Kokouksiin luonnollisesti valmistaudutaan, ja lautakunnan kokouksia ennen onkin aina niin kutsuttu listakokous toimialan johdon kanssa, jossa käydään tulevan kokouksen asialista läpi. Jatkossa tulen tapaamaan säännöllisesti toimialajohtajan lisäksi myös palvelukokonaisuuksien johtajia. Eli esimerkiksi varhaiskasvatusjohtajaa, jotta saan varmasti ajankohtaista tietoa työni tueksi mahdollisimman laajasti. Myös nuorisoneuvoston tapaaminen tapahtuu kaksi kertaa vuodessa. Silloin käsitellään heidän esiin nostamia asioita.

Osallisuuden edistäminen osana työtä

Kesään kuului varhaiskasvatuksen kenttäkierros, jonka aikana vierailin useissa päiväkodeissa ja leikkipuistoissa tutustuen niiden kesätoimintaan. Vierailut eivät kuulu vain kesään, vaan aion jatkaa vierailuja laajasti toimialalla ympäri vuoden: leikkipuistoissa, päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa ympäri Helsinkiä.

Vierailut koen erityisen tärkeinä, jotta tapaan erityisesti työntekijöitä ja kuulen suoraan heiltä näkemyksiä ja kokemuksia omasta työstään. Osallistun myös toimialan tilaisuuksiin ja asukasiltoihin, jolloin on mahdollista käydä keskusteluja kaupunkilaisten kanssa ja vuorostaan kuulla heidän näkemyksiään ja ajatuksiaan. Tapaamiset koen erityisen tärkeinä, jotta kuulen suoraan työntekijöiltä heidän näkemyksiään ja kokemuksiaan omasta työstään. Tämän lisäksi tulen osallistumaan toimialan tilaisuuksiin sekä asukasiltoihin, jolloin on mahdollisuus käydä keskusteluja kaupunkilaisten kanssa ja vuorostaan kuulla heidän näkemyksiään ja ajatuksiaan.

Toivon, että omalla toiminnallani voin luoda avoimuutta, edistää yhdenvertaisuutta ja lisätä luottamusta kaupunkilaisten, toimialan työntekijöiden sekä johdon välillä.

Aprin ajatuksia on Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Johanna Laisaaren henkilökohtainen blogisarja, jossa hän pohtii työhönsä liittyviä ilmiöitä ja ajatuksia vapaamuotoisesti. Tämä on blogi 1/2023.