Esittelypuheeni SDP Helsingin piirikokouksessa 8.5.2017

Arvoisat piirikokousedustajat

Olen opettanut lapsilleni, että joukkuepelissä kannustetaan ja tuetaan omia. Vastustajaa ei haukuta eikä tuomareita arvostella. Sellaista joukkuehenkeä haluan olla luomassa myös demareissa. Haluan, että tämä joukkue pelaa samaan maaliin. Siksi olen täällä tänään ehdolla apulaispormestariksi.

Olen 43-vuotias varatuomari, yhdistysaktiivi ja kolmen ihanan lapsen ja nuoren äiti. Olen mukana asuinalueeni Herttoniemen asukastoiminnassa, Helsingin vanhemmat ry:n johtokunnassa ja Suomen Vanhempainliiton puheenjohtaja. Teen töitä lapsioikeusjuristina Vantaan kaupungin lastensuojelussa ja olen mukana Lapsioikeusjuristit ry:n hallituksessa sekä luottamustehtävässä seurakuntayhtymässä.

Haluan tehdä kotikaupungistamme entistä iloisemman, sellaisen, joka kunnioittaa joka ikistä helsinkiläistä.

Liikunta- ja nuorisolait velvoittavat tarjoamaan kuntalaisille hyvinvointia ja harrastusmahdollisuuksia, huolehtimaan heidän osallisuudestaan, vahvistamaan yhteisöllisyyttä sekä tukemaan nuorten itsenäistymistä ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa. Nämä ovat erinomaisia tavoitteita ja näistä aion huolehtia.
Hakemani tehtävä on vastuullinen, mutta uskon kokemukseni antavan hyvät eväät sen hoitamiseen.

Työssäni Vantaan lastensuojelussa olen nähnyt, miten suuri merkitys nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntapalveluilla voi olla. Nuorelle ja lapselle ne voivat olla se yksi ainoa asia, joka kantaa, kun elämä on muuten raskasta ja vaikeaa. Haluan pitää huolta siitä, että ihan kaikilla helsinkiläisillä on mahdollisuus harrastaa. Kaikkialla Helsingissä pitää olla yhtäläinen mahdollisuus mukavaan liikuntaan ja luovaan toimintaan. Perhetausta, varallisuus tai asuinpaikka eivät saa olla esteenä.

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Korkean työttömyyden alueet on nostettava etusijalle. Kouluja ja muita julkisia tiloja voidaan avata seuroille ja yhdistyksille. Nuorisotoimen ja kolmannen sektorin yhteistyötä täytyy vaalia. Koulupäivien yhteyteen pitää lisätä nuorten ja lasten toivomaa harrastustoimintaa ja kaikki osallistumisen esteet poistaa.

Olen iloinen siitä, miten viime valtuustokaudella demarien johdolla on edistetty helsinkiläisten vanhempien osallisuutta opetustoimessa ja varhaiskasvatuksessa. Esimerkiksi Helsingin vanhemmat ry HELVARY on puolustanut lähikouluja ja alueiden yhdenvertaisia oikeuksia. Minulla on ollut ilo olla mukana niin koko kaupungin vanhempien rintamassa kuin sitä tukemaan lähteneessä puolueessa. Töitä on tehty ja tulokset näkyvät.

Kunnassa pitkään työskennelleenä tiedän myös, että työntekijöiden jaksaminen ja oikea resursointi ovat olennaisia kysymyksiä. Poliittisilla päätöksillä on ratkaiseva merkitys, mutta tärkeää on myös osaava johtaminen.

Kiitos.