Kaikilla lapsilla pitää olla oikeus harrastaa

Liikunnan harrastaminen urheiluseuroissa on kallistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana huomattavasti. Tasavertainen harrastaminen ei ole enää mahdollista, ja osa lapsista jää kokonaan ohjatun harrastustoiminnan ulkopuolelle. Seuran riveissä liikkuminen on monille seuramaksujen ja varustehankintojen vuoksi yksinkertaisesti liian kallista.

Kansallisen liikuntatutkimuksen (2010) mukaan 200 000 lasta ja nuorta jää seuratoiminnan ulkopuolelle, vaikka he haluaisivat harrastaa liikuntaa nimenomaan urheiluseuroissa.

Onkin aiheellista kysyä, halutaanko, että vain varakkaiden perheiden lapset pystyvät harrastamaan seuraliikuntaa.

Yksittäisille lapsille ja nuorille liikunta tuo terveyttä, iloa ja onnistumisen kokemuksia. Liikuntaharrastus on myös oiva keino torjua syrjäytymistä. Samoin se sujuvoittaa maahanmuuttajataustaisten lasten, nuorten ja heidän perheidensä kotoutumista Suomeen. Urheilun kautta kantasuomalaiset ja maahanmuuttajataustaiset perheet ovat luontevasti tekemisissä toistensa kanssa.

Liikuntaharrastus on siis yksi esimerkki siitä, miten pieni varhainen satsaus voi säästää myöhemmiltä suurilta kustannuksilta.

Yksi syy harrastamisen kallistumiseen on liikuntapaikkojen vuokratason nousu. Varsin usein liikuntapaikat ovat kuntien omistuksessa. Kuntien kannattaisikin harkita, pitäisikö liikuntapaikkojen olla alle 18-vuotiaiden harrasteryhmille ilmaisia. Samoin voisi pohtia, voisiko vaikkapa koulujen tiloja avata entistä enemmän urheiluseurojen käyttöön.

Myös seuroilla itsellään on itsetutkiskelun paikka, sillä liikuntaharrastusten vakavoituminen jo varhain, on yksi syy harrastamisen kalleuteen. Harjoittelukertoja on monissa lajeissa useita viikossa. Harjoittelukertojen lisääntyminen kasvattaa myös kustannuksia. Seurat voisivatkin pohtia, voisiko treenimäärää laskea.

Kolmas keino seuraliikunnan lisäämiseen on suora rahallinen tukeminen. Monilla seuroilla on niin sanottuja vapaapaikkoja vähävaraisten perheiden lapsille. Tällaiseen toimintaan seurat tarvitsevat yhteistyökumppaneita ja avustuksia säätiöiltä, kunnilta ja yrityksiltä.

Lasten ja nuorten liikuntaharrastusten kalleuden ovat viime aikoina nostaneet esiin muun muassa MLL ja Nuorsosialidemokraatit.

 

Kommentit

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *