Kunnissa päätetään arjen asioista!

Suomessa on menossa ennakkoäänestys kuntavaaleissa ja virallinen äänestyspäivä on sunnuntaina 13.6.2021.

Me valitsemme nyt kuntien valtuustoihin päättäjiä seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Kuntavaalit ovat erittäin tärkeät, sillä kunnissa päätetään juurikin arjen tärkeistä asioita.

Kunnat vastaavat laajoista ja tärkeistä tehtävistä kuten osaamisesta- ja sivistyksestä, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä, liikunta-, kulttuuri- ja muista vapaa-ajan palveluista, nuorisotoimesta, paikallisesta elinkeinopolitiikasta, maankäytöstä, rakentamisesta ja kaupunkisuunnittelusta. Näihin kaikkiin asioihin uudet valtuutetut vaikuttavat.

Äänestysprosentti jää usein kuntavaaleissa aika alhaiseksi. Tämä on ikävä tosiasia ja huolestuttavaakin, jos iso osa kuntien asukkaista ei ole valitsemassa heidän asioistaan päättäviä luottamushenkilöitä.

Ensi valtuustokaudella keskeistä on päättää yhdessä niistä painopisteistä, toimista ja resursseista, joiden avulla saamme koronaviruksen aiheuttamat ongelmat pikaisesti hoidettua. Koronan  jälkihoito on uuden valtuuston ensimmäistä keskeisiä tehtäviä. Se vaikuttaa meihin kaikkiin kaupunkilaisiin.

Kuntavaaleissa 2021 tavoitteitani ovat:

Oma päätavoitteeni on edelleen sama kuin aiemmin. Juuri nyt koronakriisin jälkihoidossa on tärkeää nostaa lasten, nuorten ja lapsiperheiden etu mukaan kaikkeen poliittiseen päätöksentekoon, joka millään tavalla sivuaa lapsia tai nuoria.

Pienimpien huomioimisesta pitää tehdä politiikassa itsestäänselvyys.

Kuntavaalit 2021 tavoitteita ovat:

1. Lasten ja nuorten Helsinki
Helsingin politiikassa pitää arvioida aina, miten päätökset vaikuttavat lapsiin ja nuoriin. Myös lasten ja nuorten osallisuutta pitää vahvistaa. Korona on jättänyt varjonsa monien lasten ja lapsiperheiden arkeen – nyt on aika korjata koronan jäljet.

2. Laadukas varhaiskasvatus ja koulutus
Lapsilla on oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja koulutukseen sekä terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön. Sisäilmaongelmat pitää korjata. Kiusaamiselle ja väkivallalle pitää laittaa kouluissa stoppi.
Rahaa kannattaa osoittaa sinne, missä sitä kipeimmin tarvitaan. On varmistettava, että voimavaroja käytetään joustavasti ja tehokkaasti jatkuvasti kasvavassa ja muuttuvassa kaupungissamme . Lähikoulun pitää olla hyvä kaikkialla.

3. Riittävästi kohtuuhintaisia koteja
Myös pienipalkkaisilla pitää olla varaa asua Helsingissä. Stadissa yhdenkään nuoren ei pidä olla asunnoton. Alueiden välistä eriarvoistumista pitää ehkäistä lähipalveluihin satsaamalla, hyvällä kaupunkisuunnittelulla ja asukkaiden osallisuutta lisäämällä.