Nuorten tapaaminen ennen valtuuston kokousta #Mahdollisuuslupaus-kampanja

Tapasin 25.10.2017 ennen Helsingin kaupungin valtuuston kokousta upeita nuoria Badbaadosta ja Helsingin YK-nuorista.

He kävivät kertomassa omasta #Mahdollisuuslupaus-kampanjastaan. Kampanjan tarkoitus on edesauttaa maahanmuuttaja- ja maahanmuuttajataustaisten nuorten hyvinvointia ja oman paikan sekä suunnan löytämistä suomalaisessa yhteiskunnassa.

Badbaado ry ja Helsingin YK-nuoret haastavat Helsingin päättäjät kiinnittämään erityistä huomiota seuraaviin aihealueisiin kaavoitus, harrastustoiminta ja opinto-ohjaus kouluissa kunnallisessa päätöksenteossa.

Kaavoituksen osalta nuoret nostivat esiin kaavoitusratkaisujen olevan tärkeitä syrjäytymistä ehkäisevä ja integraatioon vaikuttava tekijä. Helsinki on kasvava suurkaupunki, jonka väestömäärä nousee ja asuntopula kiihtyy ja uusille kaavoitusratkaisuille on tilaa. Helsingissä on jo nyt havaittavissa asuinalueiden eriytymistä, joka on useiden eurooppalaisten suurkaupunkien ongelma. Segregaatio on vahvasti kytköksissä syrjäytymiseen ja segregaatiokehitys vaikuttaa erityisesti lasten ja nuorten tulevaisuuteen, jos asuinalueet eriytyvät.

Nuoret toivovat, että Helsingissä ei jouduta tällaiseen tilanteeseen vaan, että Helsingin päättäjät pyrkivät ehkäisemään vahvasti segregaatiokehitystä.

Nuoret nostivat esille, että Helsingin yleiskaavan vuorovaikutusraportti IV:stä 14.6.2016 käy ilmi, ettei yhtäkään maahanmuuttajien eturyhmää ole kuultu.