Oppilaiden etu on, että lisärahat saadaan päätettyä heti!

Helsingin kaupungin tarkastuslautakunta on omassa  arvioinnissaan kehottanut kasvatuksen  ja koulutuksen toimialaa tehokkaisiin toimiin syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Korona-aika on entisestään lisännyt  lasten ja nuorten välistä eriarvoistumista.

Samaan aikaan pormestari Vapaavuori ei ole edistänyt reilun viiden viikon aikana ja nuorten osalta erittäin keskeistä asiaa, jolla tähän asiaan tulee ja voidaan puuttua.

Lasten ja nuorten etu on, että kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ylimääräinen rahoitus tuodaan välittömästi päätöksentekoon. Päätös tarvitaan nyt.

KASKOlautakunta teki jo yli kuukausi sitten esityksen 17,5 miljoonan euron lisärahoituksesta oppimisvajeen paikkaamiseksi. Puheissa on pormestarikin nostanut lapset ja nuoret koronan jälkihoidossa tärkeäksi asiaksi. Nyt olisi hyvä, että teot olisivat puheiden mukaisia.

Koulut tarvitsevat tiedon lisärahasta pian, jotta siellä pystytään tekemään oppilaiden edun mukaisia päätöksiä.

Nyt kouluista tulee viestiä, että luokkajakoja ja opetusryhmät on jo tehty, koska päätöstä lisärahoista ei ole saatu. Nyt vaikuttaa siltä, että ryhmäkoot kasvavat ja luokissa on n. 30 oppilasta.

Tämä ei ole se lapsi- ja perhemyönteinen Helsinki, joka me parhaimmillaan voimme olla!