Sisäilmakapina!

On äärimmäisen hienoa, että Sisäilmakapina oli jälleen järjestetty ja oli kunnia saada olla puhumassa tärkeän asian puolesta.

Arvoisat Vihaiset äidit ja kuulijat,

Yhtenä suurena epäkohtana sisäilmaongelmien hoidossa on avoimuuden puute viranomaisten ja kuntalaisten välillä, johon me useat vanhemmat olemme törmänneet yrittäessämme selvittää asioita.

Sisäilmaongelmia koskeva viestintäsuunnitelma löytyy vain 40 prosentilta kunnista, jotka vastasivat THL:n, Kuntaliiton ja STM:n yhteiseen kyselytutkimukseen. Tämä on tullut monelle vanhemmalle selväksi, kun omassa koulussa on ilmennyt sisäilmaongelmia. Tällöin esimerkiksi sisäilmaa koskevia tutkimuspapereita tai sisäilmatyöryhmien pöytäkirjoja ei luovuteta kuntalaisille niin kuin asiakirjajulkisuuslaki velvoittaa. Kuten Tuomas Kurttila totesi omassa puheenvuorossaan, meillä on tarvittava lainsäädäntö, sitä pitää vain noudattaa.

Ikävä kyllä avoimuus tosiaan puuttuu usein täysin sisäilma-asioissa. Kuntien viestintää ulospäin ja vuorovaikutusta auttaa, jos meidän vanhempien ääni pääsee kuulumaan asiallisesti ja rakentavasti mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, kun sisäilma-asioita ratkaistaan.

Olen itse aktiivivanhempi kuten tilaisuuden järjestäneet ja täällä puhuvat vanhemmat. Olemme vanhempia, mutta olemme myös monella eri alalla toimivia, vahvoja ja osaavia ammattilaisia.  Asia, joka usein valitettavasti unohdetaan täysin.

Vahvempi yhteistyö meidän vanhempien kanssa on  mahdollisuus, voimme tuoda virkamiesten avuksi laajaa osaamista ja ammattitaitoa. Yhdessä virkamiesten kanssa voisimme muodostaa laajan ja osaavan rintaman, joka yhteisvoimin voi löytää ratkaisuja esimerkiksi sisäilma-asioihin.

Vanhempien osallisuuden lisääminen on tärkeää, jotta lasten etu tulee huomioitua viipymättä kun sisäilma-asioita ratkaistaan.

Edellä olevissa puheenvuoroissa on tuotu hyvin esille, että lapsella on oikeus opetukseen ja terveelliseen oppimisympäristöön.

Pahimmillaan sisäilmaongelmat vaarantavat lapsen perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen. Siksi julkisen vallan on puututtava tilanteeseen ja varattava riittävästi voimavaroja, jotta nämä oikeudet toteutuvat.

Lastemme lapsuus on nyt, he eivät voi odottaa ja siksi ratkaisujen on löydyttävä viipymättä.