Valtuuston kokouksessa 23.4.2021 oli käsittelyssä nuorten aloitteet

Aiheet olivat tärkeitä ja ajankohtaisia. Ne herättivät paljon keskustelua meidän valtuutettujen kesken. Ylpeä siitä, että aiheista riitti keskustelua kaksi puoli tuntia ja keskustelun aikana tehtiin myös useampi ponsi.

Alla oma puheenvuoroni:

”Kiitos nuorille tärkeistä ja ajankohtaisista aloitteista. On hienoa, että nuorille tarjottuja osallisuudenmuotoja käytetään ja nostetaan esiin nuorille itselle tärkeitä asioita, joita meidän tulee edistää Helsingissä.

On äärimmäisen tärkeää keskustella juuri näistä aiheista. Kiitos erityisesti rohkeudesta nostaa esiin vakavia ja vaikeita aiheita, kuten koulukiusaaminen, väkivalta ja turvattomuus.

Ne ovat täällä valtuustossa puhuttaneet meitä valtuutettuja jo aiemmin, olemme itse tehneet samoista asioista aloitteita. Olenkin samaa mieltä teidän nuorten kanssa siitä, että nyt me tarvitsemme tekoja emme puheita.

Meillä on valmistunut kunnianhimoisia toimenpideohjelmia koskien koulukiusaamista sekä väkivaltaa aivan hetki sitten. Omaa aloitettani koskien nostin esiin muutama valtuustonkokous sitten, että nyt on erittäin tärkeää seurata, miten nämä ohjelmat jalkautuvat päiväkoteihin, kouluihin ja oppilaitoksiin. Meidän tulee seurata hyvin tarkasti, että ne todella vaikuttavat ja saavat muutosta aikaiseksi lasten ja nuorten arjessa.

Selvää on, että koulussa tapahtuvaan kiusaamiseen ja väkivaltaa on puututtava välittömästi ja se on tunnistettava. Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus turvalliseen ja terveelliseen oppimisympäristöön.

Huomioitavaa on, että ratkaisevaa ei ole mikä määritellään kiusaamiseksi koulussa. Oppilaan ihmisoikeus on, että kaikkeen huonoon kohteluun puututaan tehokkaasti. Tämä on opetuksen järjestäjän velvollisuus, joka ei ole harkinnanvarainen.

Turvallinen julkinen tila ja kaupunkiympäristö on mahdollistettava kaikille lapsille ja nuorille. Vastuu on meillä kaikilla aikuisilla, meidän tulee tarttua tähän aina, kun kiusaamista, häirintää tai väkivaltaa kohdataan, meidän tulee suojella ja turvata aina lapsia ja nuoria, meidän tulee olla myös esimerkkinä lapsille ja nuorille.

Avoimen keskustelun käyminen on tärkeää, jotta tietoisuus näistä asioista lisääntyy. Nyt tarvitaan tekoja tässäkin asiassa myös koulujen opetuksessa.

Turvalliseen kaupunkiympäristöön kuuluu toimiva valaistus varsinkin pimeinä aikoina.

Tärkeitä ovat myös turvalliset tilat, joissa lapset ja nuoret voivat viettää aikaa luotettavien aikuisten kanssa. On siis tärkeää, että kaupungissa on nuorisotiloja, asukastiloja ja harrastustiloja, joissa lapset ja nuoret voivat viettää vapaa-aikaa turvallisesti yhdessä.

On todella tärkeää ja suoranainen velvollisuus, että me aikuiset teemme Helsingistä viihtyisän, turvallisen ja yhdenvertaisen kaikille lapsille ja nuorille.”