Aprin ajankohtaiset – maaliskuu 2024

Ajankohtaista

Maaliskuu vaihtui huhtikuuksi isojen asioiden äärellä.

🌹Vierailuja päiväkodeissa ja kouluissa

Maaliskuussa jatkoin vierailuja päiväkodeissa ja kouluissa. Tapasin paljon kaupungin työntekijöitä sekä lapsia ja nuoria.

Maaliskuussa tapaisin myös NATO koulujen rehtorit ja kävin heidän kanssaan tutustumassa päiväkotiin sekä kouluun. He olivat hyvin kiinnostuneita suomalaisesta koulutusjärjestelmästä.

Vierailujen parasta antia on nähdä erilaisia päiväkoteja ja kouluja sekä tutustua heidän toimintaansa paikan päällä. On tärkeää myös saada kuulla heidän ajatuksiaan ja näkemyksiään sekä ideoitaan ajankohtaisista asioista. Omaa työtä vahvistaa se, että kuulee kentän ääntä ja näkemystä. Ei tarvitse arvailla itse, miten esimerkiksi työssä viihtymistä, johtamista ja osallisuutta voidaan parantaa.

Lasten ja nuorten kanssa käytävät keskustelut ovat myös todella tärkeitä ja merkityksellisiä, koska niin saan kuulla heidän näkemyksiään ja ajatuksiaan laajasti.

🌹Isoja päätöksiä lautakunnassa

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi tiistaina 26.3.2024 osoitteeseen Maurinkatu 1a toteutettavan uusien päiväkotitilojen perusparannuksen tarveselvityksen.

Tarveselvityksen aikana kävimme paljon viestien vaihtoa ja keskusteluja vanhempien kanssa. Keskeinen huolenaihe vanhemmilla on ymmärrettävästi lähellä sijaitsevan ja tutun päiväkodin lakkauttaminen.

Kruununhaan ja Katajanokan alueella haasteena on ollut se, että alueella ei ole riittävästi päivähoitopaikkoja kaikille alueen lapsille. Päiväkoti Vironniemen lapset ovat olleet jo vuosia väistötiloissa. Tämän lisäksi ruotsinkielisiä paikkoja puuttuu.

Tiistaina 26.3. tehdyn päätöksen mukaan Maurinkatu 1a päiväkotitilat korvaavat ensisijaisesti nykyisin käytössä olevat Vironniemen päiväkodin väistötilat Svante Olssonin puistokujalla. Nykyisistä väliaikaisista tiloista joudutaan luopumaan joulukuussa 2024 Kaisaniemen puiston perusparannuksen vuoksi.

Soveltuvia päiväkotitiloja on alueella etsitty pitkään. Nyt löydetyt tilat voidaan muuttaa päiväkodiksi, ja siten mahdollistaa päiväkoti Vironniemelle pysyvät tilat alueelta. Samalla turvataan laadukas varhaiskasvatus lähipalveluna myös muille alueen lapsille. Päiväkodissa on aikanaan paikkoja 224 lapselle.

Käytyjen keskustelujen sekä lisäselvitysten perusteella jo tässä vaiheessa päädyttiin yhdessä toimialan ja lautakunnan jäsenten kanssa siihen, että päiväkoti Vironniemi jatkaa omalla nimellään. Tämän lisäksi päiväkodit Masto ja Wilhola pysyvät nykyisissä paikoissaan, jotta alueen palveluverkosto vastaa toimialan palvelulupausta.

Tekemäni hyväksytyn vastaehdotuksen mukaisesti vanhempien, lasten ja työntekijöiden tulee olla osallisina tiloja, pihaa ja ulkoilua suunnittelussa.

Uskon, että hyvällä yhteistyöllä ja suunnittelulla tiloihin saadaan lapsilähtöiset, toimivat ja turvalliset tilat alueen lapsille.

Päätös ei ollut helppo, mutta se on linjassa meidän demareiden keskeisen ajatuksen kanssa siitä, että laadukas varhaiskasvatus on lähipalvelu.

🌹Olemmeko Helsingissä koulutuksen edelläkävijöitä vai pitäisikö meidän oppia muilta?

Järjestin koulutuksen tulevaisuuteen keskittyvän seminaarin Helsingin kaupungintalolla maaliskuussa. Tilaisuudessa puhuivat muun muassa OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto sekä opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen. Seminaarin juontajana toimi Saku Tuominen.

Nuorten ääntä tilaisuudessa toivat esille Kallion lukiosta Kide Rinne ja nuorisoneuvoston 2. varapuheenjohtaja Aisha Mahmood. Kasvatuksen ja koulutuksen näkökulmaa keskusteluun toi toimialajohtaja Satu Järvenkallas ja peruskoulun tulevaisuusyhteistyöstä ajatuksia avasi OKM:n erityisasiantuntija Venla Bernelius.

Seminaarissa järjestettiin puheenvuorojen lisäksi paneeli, jossa puhuivat lisäkseni Katarina Murto ja Anita Lehikoinen. Keskusteluun mahtui mukaan niin koulujen todellinen tehtävä, luottamuksen luomisen tarve kuin kehittämiskohteetkin.

Koulutuksesta on paikallaan käydä ihan todellista keskustelua. Liian usein jäämme jumiutumaan vain tiettyyn kulmaan. Yhteiskunta luo turhan usein liian negatiivista kuvaa kouluista, mikä taas ei edesauta lasten, nuorten eikä henkilökunnan uskoa tulevaisuuteen.

Tilaisuudessa nousi mielestäni hyvin esille se yhteinen näky, että lapsia ja nuoria on kuunneltava myös kouluja ja koulutusta kehittäessä. Tätä nuoret toivat itse hyvin esille, he haluavat olla mukana tässäkin työssä.

Keskustelussa nousi esiin myös koulutuksellinen yhdenvertaisuus kaikkien lasten kohdalla. Tämä on tärkeä asia, jota me demarit olemme vieneet hyvin Helsingissä eteenpäin ja pitäneet myös keskusteluissa esillä.

🌹Monialainen yhteistyö tuottaa tulosta

Kävin maaliskuun alussa tutustumassa Stadin AO:n Kullervonkadun toimintaan ja ennenkaikkea sen hienoon uuteen opetuspanimoon.

Meitä varten oli suunniteltu todella upea kierros, jossa pääsimme näkemään eri opetustiloja ja tapaamaan opiskelijoita. Kuulimme myös opiskelijoiden tekemän oluen valmistuksesta sekä sen laajasta prosessista, jonka tuloksena olut viimein päätyy pulloon ja kohta puoliin Prinsessatiellä sijaitsevaan Ravintola Kokkiin. Prosessiin osallistuu eri vaiheissa ja eri osaamisella opiskelijoita mm. markkinoinnista, viestinnästä, labra-puolelta ja logistiikasta.

Pakko vielä sen verran kehua, että saimme kaikki pormestariston jäsenet omilla etiketeillä oluet. Kyllä meillä Helsingissä on hienoja esimerkkejä monialaisesta yhteistyöstä!

https://stadinao.fi/prosessiopinnoissa-syntyy-maltainen…