Pisa-tutkimuksen tulokset ovat julki

Ajankohtaista

Tuoreet nuorten osaamistuloksia mittaavan Pisa-tutkimuksen tulokset ovat nyt julki.

Suomalaisnuorten osaaminen jatkaa heikkenemistään, mutta mediasta usein huomaamatta jää se, että laskusta huolimatta suomalaisten oppilaiden osaaminen on niin sanottuja OECD-maiden keskitasoa parempi. Valitettavasti myös oppimistason heikentyminen tapahtuu muuallakin kuin Suomessa.

Huonontuneita tuloksia ei tule toki piilotella, mutta kun haluamme kannustaa nuoria ja heidän parissa työskenteleviä, auttavatko kauhistelut tuloksista? Mitä jos keskittyisimme siihen, miten asioita voimme kehittää? Mitä tehdä paremmin? Pisa-tuloksista on kuitenkin myös havaittavissa hyviä asioita: Suomessa oppilaiden kokema matematiikkaan liittyvä ahdistus on tilastojen vähäisintä. Suurin osa oppilaista kokee, että opettaja antaa lisäapua tarvittaessa ja yli puolet kokivat, että opettaja on osoittanut olevansa kiinnostunut jokaisen oppilaan osaamisesta. Meillä myös opiskeluun suhtaudutaan keskimääräistä positiivisemmin ja luottavaisemmin.

Se, mihin tuloksissa tulisi erityisesti kiinnittää huomiota on työrauha. Siihen pystymme vaikuttamaan erityisesti arjessa. Työskentelyrauhaa mittaavien kysymysten tulokset ovat Suomessa heikompia kuin keskimäärin muissa OECD-maissa. Myös paluu ns. perustaitojen pariin on varmasti yksi keskeinen suunta, jota kohden meidän on mentävä. Meidän huolehdittava, että jokainen lapsi saa riittävät taidot mm. lukemiseen ja laskemiseen. Näiden taitojen päälle voi sitten oppia kaikkea muuta helpommin. Tärkeintä on meidän aikuisten nyt arvioida ja tehdä työtä sen eteen, että saamme oppimistulokset nousuun yhdessä. Tässä työssä tulee huomioida Pisa-tutkimuksen sekä kouluterveystutkimuksen tulokset.

Tulemme kevään aikana jatkamaan Helsingissä Pisa-tulosten analysointia yhdessä tutkijoiden ja kentän työntekijöiden kanssa. Pidän erittäin tärkeänä, että yhdessä pysähdymme miettimään jatkotoimia, joilla koulutuksellinen yhdenvertaisuus toteutuu paremmin ja laajemmin Helsingissä. Samalla on tärkeää tehdä toimia, joilla saamme oppimistuloksia nousemaan ja lapsia sekä nuoria viihtymään vielä paremmin koulussa.