Rajalaki ratkaistava avoimen keskustelun ja asiantuntijoiden arvioiden kautta

Ajankohtaista

Tilanne on Euroopassa haastava ja elämme aikoja, jolloin on ymmärrettävästi pohdittava vakavasti kansallista turvallisuutta.

Se kuuluu poliittiselle johdolle, se on heidän velvollisuutensa. Samalla tavalla kuin se kuului korona-aikana. Silti kyse on eri asiasta. Perussuomalaisten rinnastukset Sanna Marinin hallituksen Uudenmaan sulkuun eivät ole kestäviä. Tällöin läpi pääsi aina asiallisilla syillä mm. lapset tapaamaan vanhempiaan, työtehtäviin liittyen sekä sairauden hoitoon liittyen. Jos joku ei tuolloin päässyt mökille tai tapaamaan sukulaisiaan ei se liene verrattavissa näihin olosuhteisiin, joissa välineellistetyt ihmiset rajalla olisivat.

Rajalaki jakaa meidän omassa ryhmässäkin kuten kansalaistenkin keskuudessa. Keskusteluun on kuitenkin pyrittävä ja avattava niitä näkökulmia, joilla päätöksiä ja kannanottoja tehdään.

Puolueelle ja yhteiskunnalle on aina hyväksi, että vaikeista asioista käydään avointa keskustelua. Tärkeää on myös, että kannanottoja ja mielipiteitä saa ja voi esittää.

Vain keskusteleva puolue ja yhteiskunta on vetovoimainen ja elävä. 🌹🌹🌹

Itse olen omasta näkökulmastani lapsioikeusjuristina pyrkinyt tuomaan esiin YK:n lapsen oikeuksien näkökulmasta rajalain haasteet ja ongelmat tässä prosessin aikana.

https://demokraatti.fi/lapsioikeusjuristi-esitys-kaannytyslaista-on-ristiriidassa-ykn-lapsen-oikeuksien-sopimuksen-kanssa?utm_campaign=twitter&utm_medium=twitter&utm_source=twitter&s=08

https://yle.fi/a/3-11604902

Keskeistä on se, josta olemme suurimmaksi osaksi yhtä mieltä, että tilanne on huolestuttava ja tärkeää on, että meillä on keinot sellaiseen tilanteeseen, että rajalla olisi välineellistettyjä ihmisiä paljon. Onko hallituksen asettama kiireinen määräaika sitten oikein? Olisiko mahdollista ajan kanssa paremmalla valmistelulla parempi laki?

Hallituksen vastuulla on tietenkin selvittää mitä nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa ja mitä ei. Nyt kuitenkin vaikuttaa siltä, että lainsäädäntömme olisi jo tällä hetkellä riittävä ja koko tätä prosessia ei olisi tarvittu?

https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/0d383244-f685-48d1-852a-647528661539

Nyt perussuomalaisten ja kokoomuksen johdolla asia kuitenkin on edennyt jo niin pitkälle, että kansalaiset pelkäävät. He pelkäävät, että ilman tätä heikosti ja kiireellä valmisteltua rajalakia emme olisi turvassa, jos Venäjä ryhtyisi rajalla tietynlaisiin toimiin.

Osalle toki on selvää, ettei mikään lainsäädäntö, ei nykyinen eikä mahdollisesti tuleva suojaa meitä. Sillä lainsäädäntöhän ei konkreettisesti turvaa rajaa, vaan se vaatii resursseja, ihmisiä ja konkreettisia tekoja, lain soveltamista kentällä.

Tärkeintä olisikin pohtia, mitä rajalla oikeasti tullaan tekemään, jos sinne kahden rajan väliin tuodaan vaikka lapsia, naisia ja vanhuksia. Miten me suhtaudumme heihin? Miten toimimme, kun vesi loppuu, taudit alkavat levitä ja ihmiset sairastuvat? Nämä ovat myös todellisia kysymyksiä, jos ihmiset rajalle pysäytetään. Näitä tilanteita muualla Euroopassa on jo nähty ja pohdittu. Uutiskuvat ovat ne tuoneet meidän olohuoneisiimme asti.

Itse rajalaista vielä seuraavaa:
📌Laki tähtää siihen, että itärajalle tulevat turvapaikanhakijat eivät pääsisi Suomen alueelle eivätkä saisi hakea Suomesta turvapaikkaa.
📌Tämä murentaa perustuslakia, rikkoo EU-oikeutta sekä kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia.
📌Kyse ei ole vain perustuslaistamme, koska siitä voidaan poiketa. Kyse on ennenkaikkea kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia, joissa tällaista mahdollisuutta (enemmistöpäätöksellä) poiketa ei ole.

Perustuslaista poikkeamiseen:
📌Perusoikeuksista poikkeamiseen valtuuttaa perustustuslain 23 pykälän ei 73 pykälä. Perustuslain 73 pykälä säätää vain säätämisjärjestyksestä
poikkeamistilanteessa. Perustuslain 23 pykälä koskee poikkeuksia perustuslain asianomaisessa luvussa säädetyistä perusoikeuksista, ei ihmisoikeuksista. Jos perusoikeuksista poiketaan asianomaisen pykälän valtuutuksen nojalla, silloinkin poikkeusten on oltava ”Suomen kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden mukaisia”, kuten pykälässä lukee.

Kannanottoja ovat esittäneet laajasti arvostetut asiantuntijat:
📌18 perustuslakivaliokunnan kuulemaa perustuslakiasiantuntijaa on sanonut, ettei lakia ole mahdollista säätää, koska sen lähtökohdat ovat liian haastavia.

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000010492244.html

📌Tämän lisäksi tutkijat, juristit sekä kulttuuriväki ovat keränneet satojen ihmisten nimiä tukemaan sitoutumista inhimilliseen rajatoimintaa, jos sinne haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä tuotaisiin.

https://svenska.yle.fi/a/7-10059887?utm_source=social-media-share&utm_medium=social&utm_campaign=ylefiapp

Huomioitavaa lain soveltamista koskien:
📌Jos laki on ristiriidassa EU-oikeuden kanssa, sitä ei voi soveltaa.
📌Käytännössä laki ei siis toimisi, koska rajavartija ei saisi sitä käyttää.
📌Rajavartijalla on virkavastuu ja hän vastaa toimistaan itsenäisesti.

Viimeisimpiä asiantuntija kannanottoja pääsee lukemaan täältä:

https://yle.fi/a/74-20097581?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR0JQRRDt8hVIe_44UVdOFOspld3GtEF64fXrJkm6Koa-o7C7Y42vStFMvU_aem_RZNHqLE4dyZhjnuw3rp0mw

Tilanne on nyt viikon sisällä nähtävästi ratkaistava ja toivon, että se tehdään avoimen keskustelun ja asiantuntijoiden arvioihin perustuen.