Lapsen oikeudet tulee ottaa huomioon myös rajalaissa

Oikeustieteilijät ovat ottaneet Orpon hallituksen tekemään rajalakiin laajasti kantaa perustuslain sekä kansainvälisten ihmisoikeussopimusten kautta.

Itse lapsioikeusjuristina haluan nostaa esiin lapsen oikeuksien näkökulmasta muutaman keskeisen asian, jotka tulee ottaa huomion kun lakia yritetään muokata ja viimeistään kun siitä suuressa salissa tullaan äänestämään.

📌Poikkeusolot eivät mahdollista poikkeamista lapsen oikeuksien täysimääräisesti noudattamisesta. Poikkeusolot enemminkin vaativat kääntämään katseet lapsen oikeuksien puoleen ja varmistamaan, että niitä noudatetaan poikkeusolojen aikanakin

📌Esitys käännytyslaista on ristiriidassa YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen kanssa. Suomen velvoite on noudattaa ja edistää lapsen oikeuksien sopimusta. Lapset ovat julkisen vallan erityisen suojelun kohde.

📌Me emme voi säätää lakia, joka rikkoo Suomen oikeudellisia velvoitteita ja voi asettaa lapset vaaraan rajalla.

💔Lapsella on oikeus perheeseen.
Lasta ja vanhempaa ei saa erottaa ilman perusteellista lapsen edun arviointia. Rajavartijalla ei ole valmiuksia eikä osaamista tähän arviointiin. Maailmalta on järkyttäviä esimerkkejä siitä, kun lapset on erotettu vanhemmistaan rajalla. Edelleen muistan itse hyvin kuvat uutisissa, kun Yhdysvallat (ainoa maa, joka ei ole sitoutunut YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen) riistivät lapset vanhemmiltaan. Sellaista ei sivistysvaltioissa tehdä. Se trauma, joka lapselle syntyy ei korjaannu kovin helposti eikä ehkäpä koskaan.

💔Ilman huoltajaa tulleet lapset ovat kaikista haavoittuvimmassa asemassa ja he ovat sitä kautta erityisen suojelun kohteena. Tämän lapsiryhmän lasten kuulemisissa tulee aina olla mukana nimetty edustaja. Esitys ei varmista näiden lasten oikeuksia rajalla, mikä altistaa heidät vaaraan. Lapsikauppa on usein mahdollinen juuri tämän lapsiryhmän kohdalla ja heidän turvaamisessa on rajalla meidän tehtävämme.

Yleensä tämä lapsiryhmä on monella tavalla altistunut matkalla monelle heidän kasvuaan ja kehitystään vaarantavalla asialle. He etsivät turvaa erossa perheestään. Monen osalta perhe on rikkoutunut tai sitä ei enää ole. Vastuullinen valtio turvaa heidän elämäänsä, kuten YK:n lapsen oikeuksien sopimus velvoittaa.

💔Teini-ikäisten oikeudet ovat edelleen lapsen oikeuksia. YK:n lapsen oikeuksien sopimus koskee kaikkia alle 18 vuotiaita. Rajaviranomaiset eivät pysty arvioimaan lähes täysi-ikäisten lasten ikää riittävän tarkasti,, koska heillä ei ole siihen osaamista eikä aikaa. Iän määritys on tehtävä ammattilaisten toimesta.

📌Yksityiskohtana mainittakoon, että puhelintulkkaus ei riitä varmistamaan turvallista kohtaamista eikä ole perus- ja ihmisoikeuksia koskevissa tilanteissa lapsen edun mukaista.

Myös lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen pitää esitysluonnosta lapsen perus- ja ihmisoikeuksien näkökulmasta erittäin ongelmallisena, eikä kannata esityksen eteenpäin viemistä.

Valtuutetun mukaan luonnoksessa pyritään turvaamaan lapsen oikeudet, mutta ne eivät tosiasiallisesti toteudu, koska lapsilta voitaisiin estää pääsy maahan tai poistaa lapsi maasta.

Lisäksi lapsiasiavaltuutettu pitää erityisen ongelmallisena, että lapsilla ei olisi oikeusturvakeinoja käytettävänä, kuten oikeutta valittaa. Sääntely voisi johtaa myös siihen, että lapsi erotetaan perheestään.