Helsinki panostaa kasvatukseen ja koulutukseen

Ajankohtaista

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2024 budjetti kasvaa kuluvan vuoden budjetista 91 miljoonaa euroa.

”Olen tyytyväinen siihen, että saimme näin hyvä tuloksen ja että Helsingissä kasvatukseen ja koulutukseen panostetaan”, toteaa kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Johanna Laisaari.

Ensi vuonna poliittisten neuvottelujen myötä toimialalle lisättävästä budjetista:

12 miljoonaa euroa kohdentuu perustoiminnan vahvistamiseen

2,6 miljoonaa euroa tullaan käyttämään sen vahvistamiseksi, että oppilaiden määrä suhteessa opettajiin ei kasva.

”Ylimääräinen sijoitus oppilaiden suhteesta opettajiin merkitsee sitä, että panostamme siihen perusopetuksessa, ettei ryhmäkoot tule kasvamaan. Tästä neuvottelutuloksesta olen erityisen tyytyväinen, sillä palautetta aiheen tiimoilta on tullut tästä erityisesti huoltajilta ja henkilöstöltä. On myös erittäin tärkeää, että saimme 0,7 miljoonan euron lisäpanostuksen ammatilliseen koulutukseen”, kertoo Laisaari.

Helsingin kaupunki lisää 4 miljoonaa euroa ylimääräistä tarveperustaiseen rahaan, jonka kautta vahvistetaan segregaation vastaista työtä. Yhteensä toimiala tulee käyttämään reilut 10 miljoonaa eriarvoisuuden vähentämiseen varhaiskasvatuksesessa, kouluissa sekä toisella asteella.

Panostukseen sisältyy muun muassa koulujen moniammatillisuuden lisääminen, jolla on tutkitusti vaikutusta segregaation ehkäisyyn.

Varhaiskasvatuksen ammattilaisten veto- ja pitovoimaa vahvistetaan ensi vuonna 2 miljoonalla eurolla. Tässä yhteydessä on kuultu varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuuden koordinaatioryhmän toiveita.

Lisäliikkumavaraa ensi vuoden budjettiin antoi myös työttömyysvakuutus- ja sairausvakuutusmaksun aleneminen, joka mahdollistaa 4,6 miljoonaa euroa enemmän palveluihin kohdentamista.

”Tässä ajassa on myös äärimmäisen keskeistä,  että teimme yhdessä kirjauksen ja Helsingissä tullaan vahvistamaan kaikilla koulutusasteilla rasismin vastaista opetusta.”, apulaispormestari Laisaari päättää.