Pysähdytään lapsen oikeuksien äärelle

Ajankohtaista

Tänään liput liehuvat lapsen oikeuksille! Koko viikon teema on lapsen oikeudet. Niitä käydään läpi varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Viikon aikana järjestetään myös laajasti luentoja, tilaisuuksia ja tapahtumia lapsen oikeuksien ympärillä. Tänä vuonna teemana on lapsen oikeus hyvinvointiin.

Tässä ajassa onkin äärimmäisen tärkeää pysähtyä lapsen oikeuksien äärelle. Niin maailmalla kuin Suomessa on lapsen oikeudet jälleen muuttuneet vain juhlapuheiden aiheeksi. Käytännössä ne eivät näy vaan niiden ylitse kävellään ja päätöksenteossa ne unohdetaan.

Monet lapset elävät juuri nyt epävarmuuden keskellä, täysin turvatonta lapsuuttaan, jonka aikuisten päätökset aiheuttavat.

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen tarkoitus on turvata jokaiselle lapselle hyvän elämän edellytykset. Lapsen hyvinvointiin vaikuttavat monet tekijät: elinolot, kohtelu, terveys, perheen tilanne ja toimeentulo, osallisuuden kokemus ja yhteiskunnan tarjoama suojelu.

Jokainen meistä voi omalla toiminnallaan sekä päätöksenteollaan vaikuttaa siihen, että lapset ja nuoret voivat hyvin ja saavat onnellisen sekä turvallisen lapsuuden.

Viime vuosina useat kriisit ja tapahtumat ovat kuormittaneet lasten ja nuorten jaksamista ja mielen hyvinvointia. Suomessa monen perheen taloudellinen tilanne on kiristynyt ja kiristyy edelleen, ja kasvava eriarvoisuus näkyy lasten ja nuorten hyvinvoinnissa hälyttävästi.

Jo nyt lapsista noin 12 prosenttia eli 121 800 lasta elää köyhyydessä (Itla 2021), ja ennusteiden mukaan perheiden tuloerot tulevat tällä hallituskaudella kasvamaan (sosiaali- ja terveysministeriö 2023).

On tärkeää muistaa, että lapsena koettu köyhyys vaikuttaa koko ihmisen elämään. Lapsuuden ja nuoruuden aikaiset kokemukset määrittävät ihmisen hyvinvointia koko elämää, joten jäljet, joita tässä hetkessä jätämme päätöksillämme ja valinnoillamme, näkyvät vielä pitkään. Tästä syystä lapsen edun ensisijaisuuden periaatteen tulisi näkyä päätöksenteossa. Tämän lisäksi juuri lapsivaikutusten arviointia tulisi tehdä jokaisen päätöksen kohdalla. Meidän aikuisten vastuu lapsen oikeuksien toteutumisesta ja lastemme sekä nuortemme hyvinvoinnin edistämisestä on oltava myös poliittisen päätöksenteon keskiössä.

Kun maailma on epävakaa, on nuorimpien sukupolviemme unelmia ja hyvinvointia erityisen tärkeää vahvistaa. Meidän aikuisten tulee luoda luottamusta ja toivoa tulevaisuuteen. Tämä on tärkeää muistaa tänään, tällä viikolla sekä vuoden jokaisena päivänä.