Jokaisella tytöllä tulee olla mahdollisuus urheilla ja tavoitella unelmiaan

Ajankohtaista

Hyvää tyttöjen päivää! Vuosittaista kansainvälistä tyttöjen päivää vietetään 11.10. Päivän tavoitteena on vahvistaa tyttöjen oikeuksia sekä tuoda esiin sukupuolen ja iän vuoksi erityisesti tyttöjen kohtaamia haasteita ja tarpeita.

Tänä vuonna tyttöjen päivän teema on tytöt ja urheilu. Teema on valittu, koska edelleen tytöillä on heikommat mahdollisuudet urheilla kuin pojilla. Näin ei saa olla, urheilu kuuluu yhdenvertaisesti kaikille. Jokaisella tytöllä tulee olla mahdollisuus urheilla vapaana syrjinnästä, kiusaamisesta ja häirinnästä. Tyttöjen urheilua ei tule vähätellä eikä väheksyä vaan meidän tulee toimia niin, että jokainen tyttö saa toteuttaa itseään ja tavoitella unelmiaan myös urheilun kautta.

Urheilun, kuten muunkin harrastamisen, kautta kehittyvät myös sosiaaliset suhteet, itsetunto ja itsetuntemus. Urheilu tuo iloa ja yhteen kuuluvutta muiden kanssa. Omassa jengissä voi yhdessä kokea niin onnistumisia kuin pettymyksiä.

Kun katsotaan kansallisesti ja globaalisti urheilun johtotehtäviä ja valmentajia, on naisia huomattavasti vähemmän näillä paikoilla. Samoin naisten ja tyttöjen palkat ja palkkiot sekä palkinnot ovat urheilussa alhaisempia kuin miesten. Meillä Suomessa edelleen näkyy myös urheilun epätasa-arvo, ja siksi aiheesta on erityisen tärkeä puhua.

Urheilu kuuluu kaikille, myös tytöille ja siksi urheilun tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden eteen on tehtävä vielä töitä.