Aprin ajankohtaiset

Tein 5.6.2019 Helsingin kaupunginvaltuustossa ensimmäisen valtuustoaloitteeni.

Nuorisopsykiatrian lähetemäärät ovat kasvaneet Helsingissä kuten myös Turussa. Nuorisopsykiatrian yksiköissä ympäri maata on paljon potilaita ja niiden kuormitus on ollut suurta jo pitkään. Tämä koskee myös helsinkiläisiä nuoria hoitavaa yksikköä. Turussa nuorisopsykiatrian jonoja on lyhennetty tarjoamalla matalan kynnyksen apua nuorille…

Valtuustopuheenvuoro 22.5.2019

Arvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut, KASKOn luottamushenkilönä, HELVARYn johtokunnan jäsenenä ja Suomen Vanhempainliiton puheenjohtajana on itselleni tullut useiden vuosien aikana selväksi, kuinka laajasta asiasta on kyse, kun puhutaan sisäilmaongelmista. Vanhempien viestejä tulee tasaisesti varmasti meille kaikille, viestien perusteella ongelmia sisäilmaa…

Lasten hyvinvointia pitää parantaa siellä missä lapset ovat!

Maakunnallista perhekeskustoimintamallia perheiden tueksi kehitetään Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmassa (LAPE). Perhekeskustoimintamallin suunnittelussa on huomioitu ja parannettu toimintatapoja, jotka mahdollistavat perheiden arjen tukemisen entistä paremmin. Ajatuksena on, että perhekeskukset  luovat myös perheiden keskinäiselle vuorovaikutukselle nykyistä toimivammat edellytykset. Useita palveluja samanaikaisesti tarvitsevalle…

Tilojen käyttö ja harrastaminen lasten lomien aikana

Palaan jälleen samaan ainaisaiheeseen lomia ja Helsingin kaupungin tiloja koskien. Sähköpostini täyttyy (kuten varmaan muidenkin) harrastusseura aktiivien viesteistä, kun mm. kouluihin ei pääse harrastamaan joululoman aikana. Aika monet lapset eivät ole matkoilla eikä kaikilla vanhemmilla ole lomaa, lasten arki siis…

Ajankohtaista lastensuojelusta

Muutaman viikon aikana olen keskustellut laajasti eri ihmisten kanssa lastensuojelun tilasta ja sen kehittämisestä (yllättäen). Hyvin lyhyessä ajassa on käynyt selväksi, että aika harvalla on käsitystä siitä millaisia ovat tämän ajan vaikeat, vaativat ja monitahoiset lastensuojelun asiakastapaukset tai millaisissa oloissa…

Nuorten tapaaminen ennen valtuuston kokousta #Mahdollisuuslupaus-kampanja

Tapasin 25.10.2017 ennen Helsingin kaupungin valtuuston kokousta upeita nuoria Badbaadosta ja Helsingin YK-nuorista. He kävivät kertomassa omasta #Mahdollisuuslupaus-kampanjastaan. Kampanjan tarkoitus on edesauttaa maahanmuuttaja- ja maahanmuuttajataustaisten nuorten hyvinvointia ja oman paikan sekä suunnan löytämistä suomalaisessa yhteiskunnassa. Badbaado ry ja Helsingin YK-nuoret…

Puheeni Roihuvuoren kirkolla: Auttaminen on ihmislajille ominaista

Arvoisat kuulijat, Minua pyydettiin puhumaan yhteiseen tilaisuuteemme auttamisen teemasta. Aivotutkimuksessa on huomattu, että empatia ja toisten auttaminen on ihmiselle luonnollista. Aivoissa on runsaasti mekanismeja, jotka tukevat toisten auttamista. Ihmislaji on kehittynyt auttamaan muita. Ihmiskunta ei selviäisi ilman sitä. Kun puhutaan auttamisesta, herää…

Päätöksenteossa pitää hyödyntää tutkimustietoa!

Yhteiskuntapolitiikan valmistelun, päätöksenteon ja toimeenpanon pitää perustua tutkittuun tietoon. Yhteiskunnan kehityksen jatkuvuutta tuetaan varmistamalla, että saadut kokemukset ja vaikuttavuustieto ohjaavat päätöksentekoa pitkäjänteisesti. Tutkimustietoa ei kuitenkaan hyödynnetä aina silloinkaan, kun sitä olisi saatavilla. Monimutkaisten yhteiskunnallisten ongelmien ratkaiseminen vaatii päättäjiä ja tutkijoita…

Sisäilmakapina!

On äärimmäisen hienoa, että Sisäilmakapina oli jälleen järjestetty ja oli kunnia saada olla puhumassa tärkeän asian puolesta. Arvoisat Vihaiset äidit ja kuulijat, Yhtenä suurena epäkohtana sisäilmaongelmien hoidossa on avoimuuden puute viranomaisten ja kuntalaisten välillä, johon me useat vanhemmat olemme törmänneet…

Helsinki satsaa kasvatukseen ja koulutukseen

Helsingin kaupunkistrategia ”Maailman toimivin kaupunki” oli syyskuussa valtuustossa käsiteltävänä. Strategiassa on linjattu erittäin selvästi, että Helsinki satsaa tulevina vuosina entistä enemmän kasvatukseen ja koulutukseen. Keskeisiä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tavoitteita ovat maksuton varhaiskasvatus sekä myönteisen erityiskohtelun rahan lisääminen. Näillä linjauksilla saadaan…